Villa Falken

Mitt i Båstad byggs Villa Falken om och till så att det blir 7 lägenheter med tillhörande p-platser på fastigheten.

Mitt i Båstad byggs Villa Falken om och till så att det blir 7 lägenheter med tillhörande p-platser på fastigheten. Projektet påbörjas hösten -19 och beräknas vara inflyttningsklart sommaren 2020.