Karriär

Jobba med oss på Backahill

För oss är det viktigt att våra medarbetare trivs och att de utvecklas i sin roll men framförallt att de känner att de kan bidra till bolagets utveckling. Våra medarbetares engagemang och tillit är bland det viktigaste vi har och helt klart en av anledningarna till vår framgång.

Vår verksamhet präglas av en stark entreprenörsanda. Vi har en tydlig agenda att vara en positiv förändringskraft i de samhällen som vi är en del av, och många av våra satsningar gör vi med hjärtat.

Vi är en stabil, långsiktig och engagerad samhällsaktör med en vilja att bidra till samhällen så att människor trivs med att bo, arbeta och leva där. Som fastighetsägare och förvaltare har vi stor möjlighet att påverka och lägger därför stor vikt vid att allt vi gör sker med omtanke för människa och miljö. Vår verksamhet tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter, vilket gör att vi kan bidra till en positiv stads- och samhällsutveckling men också långsiktigt hållbara affärer och investeringar.

Styrelsen

Erik Paulsson
Hedersordförande
Svante Paulsson
Ordförande
Sara Karlsson
Ledamot
Bo Forsén
Ledamot
Jan Litborn
Ledamot

Våra affärsområden

Backahills verksamhet bedrivs inom tre affärsområden:

Fastighetsutveckling

Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.

Destinationsutveckling

Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill invest

Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.

Välkomna att ta del av vår årsredovisning. Klicka på bilden och bläddra i senaste utgåvan

Vår historia

Historien bakom Backahill går tillbaka till slutet av 1950-talet då de två bröderna Erik och Mats Paulsson startade sin första verksamhet på Bjärehalvön. Bröderna började med sophämtning och anläggningsverksamhet vilket blev till Paulssons Entreprenad AB, Peab. Så småningom startade de en byggavdelning som sedan utvecklats till ett av landets ledande byggföretag.

På 1990-talet flyttade Erik till Stockholm och fokuserade på fastigheter, och 1998 bildade han Backahill för att samla de privata tillgångarna. Han lämnade senare ägandet i Peab.
Eriks två barn, Sara Karlsson och Svante Paulsson, har länge varit engagerade i Backahills utveckling. I september 2022 tog Sara och Svante officiellt över företaget och äger nu 50 procent vardera.

Koll vår film om 25-årsjubileet