Integritetspolicy

Integritetspolicy

 

 

Giltig fr.o.m 2018-05-25

Din personliga integritet är viktig. Backahill AB samlar inte in personliga uppgifter om besökare på hemsidan förutom vid intresseanmälningar. Den digitala informationen raderas automatiskt efter att den mottagits och behandlats. Behandlingen sker i enlighet med bestämmelserna i den svenska integritetslagstiftningen och dataskyddsreformen GDPR.

Behandling av personuppgifter när bostad eller lokal söks.

De personuppgifter som du lämnar i ansökan/intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna göra en bedömning av om du kan godtas som hyresgäst. Det kan gälla hyresaviseringar, hyresförhandlingar, information till hyresgästerna och annat som hör till den löpande förvaltningen. Även personuppgifter som inhämtats under hyresförhållandet kan komma att behandlas, såsom uppgifter om betalningsförsummelser och störningar i boendet.

Hyresgästers personuppgifter kan också komma att lämnas ut till sådan organisation eller förening som hyresvärden är medlem i samt andra företag och organisationer som hyresvärden samarbetar med i sin fastighetsförvaltning, t.ex. organisation av hyresgäster. Uppgifterna förvaras i interna register och arkiv som ej är tillgängliga för externa.

Du har rätt att en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas. Personuppgifterna sparas så länge det finns giltigt hyresavtal. Efter hyresavtalets upphörande har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Vi har som rutin att vid hyresavtalets upphörande radera personuppgifterna ur vårt hyressystem två gånger per år.

Om du inte har tilldelats en bostad eller lokal, sparas personuppgifterna så länge ni är aktiva i kön. Att vara aktiv innebär för oss att ni varje månad kontaktar oss om aktuellt utbud.

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy när så är påkallat. Du kan se statusen genom datumangivelsen högst upp i detta dokument.