Faktureringsrutiner

Fakturering

Information till dig som är leverantör till Backahill och de andra bolagen vi sköter den ekonomiska förvaltningen för

Utöver de legala krav som ställs på en fakturas utformning ska följande framgå på fakturan: 

  • Rätt Bolagsnamn
  • Vår Referens – som beställt arbetet eller varan
  • Leverantörens referens
  • Spec. på utfört arbete eller vara (om fastighetsbolag, var i fastigheten, ex. lokal, lgn, hyresgäst)
  • Projekt nr (skall uppges vid beställning)
  • 30 dagars betalningsvillkor

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen har vi på Backahill och de bolag vi sköter den ekonomiska förvaltningen för, beslutat att ta emot våra leverantörsfakturor helt elektroniskt. Vi vill att alla fakturor vi får från er i fortsättningen skickas som e-fakturor (PDF-faktura via e-post räknas inte som e-faktura).

Våra elektroniska faktureringsadresser (GLN nr) för respektive bolag återfinns i bolagslistan.

Hur går man tillväga? Det är lätt att komma igång med e-faktura: Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp

Om du saknar en tjänst – gå in på www.inexchange.se/leverantor

– de har sett till att det finns enkla metoder och lösningar att tillgå, oavsett storlek på bolag eller tekniska förutsättningar

Innan du verkställt övergången till e-faktura kan du skicka pdf-faktura via e-post för skanning och tolkning.

Fakturaadress:

”Bolagsnamn”
Box 1159
262 22 Ängelholm

Mailadresserna till bolagen är alltid uppbyggda på samma sätt: organisationsnr@faktura.backahill.se

Bifoga fakturan som PDF-fil och endast en faktura /per e-post.

Frågor om fakturering:
För frågor om fakturering kontakta Backahills huvudkontor

Telefon: 0431 – 41 51 00
Mail: leverantorsfakturor@backahill.se

Viktigt att ställa ut fakturan på rätt bolag

För att undvika förseningar och onödigt administrativt arbete är det oerhört viktigt att varje faktura ställs ut till rätt bolag. Fakturor som kommer till fel bolag eller saknar ovanstående uppgifter kommer att returneras. Om du är osäker, öppna bolagslistan och sök upp det bolag / fastighet som arbetet eller varan avser.