Affärsområden

Tre tydliga affärsområden

Backahills verksamhet bedrivs inom tre affärsområden: Fastighetsutveckling, Destinationsutveckling och Invest.
Med denna indelning arbetar vi för att skapa levande samhällen och attraktiva destinationer med hjälp av en
finansiell grund i våra aktieinnehav.

Affärsområden

Fastighetsutveckling

Vi är en av de ledande aktörerna på fastighetsmarknaden i Ängelholm och Båstad.

Destinationsutveckling

Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill invest

Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.

Backahills affärsområden

Se filmen

Dag Thulin, verksamhetschef

Se filmen

Solbruket i Ängelholm

Ett seniorboende med bostadsrätter samlat kring en överglasad gemensam gård med känslan av medelhavsklimat.

Sollyckan i Båstad

Ett seniorboende som man aktivt väljer själv.
En plats för livets goda år.