Människan i centrum

Människan i centrum – social hållbarhet

Backahill arbetar med hållbar stads- och samhällsutveckling och har ett stort samhällsengagemang. Det är våra medarbetare som gör oss framgångsrika och därför ska vi vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare

Social hållbarhet på flera plan

Backahill ska vara en positiv kraft i samhällsutvecklingen. Vi arbetar med hållbar stads- och samhällsutveckling, och har ett stort samhällsengagemang. Backahill strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare.

Partnerskap är en nyckel för att nå målen för hållbar utveckling. Backahill ska vara en samlande och drivande kraft. Genom samarbeten kan vi dela kunskaper och insikter. Genom nätverk och god kommunikation kan vi engagera och inspirera fler.

Att ge tillbaka till lokalsamhället och att stödja goda ideella krafter är en av grundstenarna i Backahills hållbarhetsarbete.

Vårt samhällsengagemang

Vi stödjer aktivt det lokala förenings- och kulturlivet.
Att ge tillbaka till lokalsamhället och att stödja goda ideella krafter är en av grundstenarna i Backahills hållbarhetsarbete. Förenings- och idrottslivet har en stor del i att främja hälsa och välbefinnande, och skapar stora direkta och indirekta samhällsvinster. Många föreningar har dessutom en ambition och vilja att göra skillnad och ta ansvar på ett bredare plan.

Backahill stödjer primärt lokala organisationer. Fokus ligger på att främja barn och ungdomars hälsa och välbefinnande samt främja jämlikhet, integration och gott ledarskap. Vi bidrar även till kultur och naturupplevelser i närområdet. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Sponsringspolicy

Välkommen att kontakta vår sponsorsansvarig:

Frida Paulsson

Tel: 0703-533 833
E-post: frida@backahill.se

Föreningar som gör skillnad

Förenings- och idrottslivet har en stor del i att främja hälsa och välbefinnande, och skapar stora direkta och indirekta samhällsvinster. Många föreningar har dessutom en ambition och vilja att göra skillnad och ta ansvar på ett bredare plan. Goda exempel inom föreningar som vi stödjer är:

Dansfabriken

by | dec 4, 2023 | Föreningar | 0 Comments

Vi är stolt partner till Dansfabriken i Ängelholm.

EVS

by | dec 4, 2023 | Föreningar | 0 Comments

Engelholms Volleybollsällskap (EVS) har cirka 400 aktiva medlemmar.

Drivkraft

by | dec 4, 2023 | Föreningar | 0 Comments

Backahill stöttar den ideella föreningen Drivkraft.

Hållbar stadsutveckling

Ett välmående och inkluderande samhälle sätter grunderna för ekonomisk hållbarhet, vilket i slutändan är positivt även för Backahill. Vi månar om ett nära samarbete med kommuner, näringslivet, andra fastighetsägare och övriga intressenter. Vi strävar efter platssamverkan med andra intressenter i organiserad form.

En attraktiv och trygg arbetsgivare

Backahill strävar efter att vara en attraktiv och trygg arbetsgivare. Att våra medarbetare trivs, är engagerade och utvecklas har en direkt effekt på kundernas relation till Backahill, liksom vår förmåga att leverera goda resultat. Backahill arbetar medvetet och systematiskt för en god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala. En medarbetarundersökning genomförs årligen.

Medlemskap och samarbeten

Backahill ska vara engagerade och representerade i forum och sammanhang som bidrar till regionens utveckling och driver viktiga samhällsfrågor, men också i relevanta initiativ eller nätverk kopplade till hållbarhetsfrågor. Backahill vill vara en samlande och drivande kraft. Vi var ett av de första företagen att skriva under Ängelholms kommuns hållbarhetsavtal, och har sedan tidigare undertecknat ett liknande avtal i Båstad kommun.