Drivkraft

Drivkraft Ängelholm

Backahill stöttar den ideella föreningen Drivkraft.

Drivkraft arbetar för att fler skolever ska få tillgång till mentorer och läxhjälp för att klara sig igenom skolan oavsett bakgrund och hemförhållanden.

Under läsåret 2022-23 har Läxhjälpen erbjudits på över 60 platser varje vecka och haft drygt 18 200 elevbesök.

Föreningen bedriver sedan tidigare verksamhet på olika skolor i Båstad och Ängelholm. 2023 har vårt bidrag inneburit att Drivkraft kunnat starta upp verksamhet på ytterligare en skola, Kungsgårdsskolan i Ängelholm.