Backahill invest

Vårt affärsområde Invest innehåller våra finansiella investeringar, vilket omfattar både noterade och onoterade bolag.
Backahills portfölj, med strategiskt viktiga innehav inom främst fastigheter men också mindre verksamheter med stor utvecklingspotential, ger oss en stabil finansiell plattform samtidigt som den kittlar vår entreprenörsanda.

Noterade innehav

Backahill har betydande aktieposter i fem börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger mer än tio procent av både kapital och röster i de fem bolagen. Tillsammans verkar de över stora delar av Sverige.

Wihlborgs

Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastigheter i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Fabege

Fabege utvecklar hållbara och attraktiva stadsdelar i Stockholm.

Catena

Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige och Danmark.

Diös

Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr.

Brinova

Brinova äger och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige.

Onoterade innehav

I slutet av 2022 bildade vi Backahill Food för att samla vår kunskap och kompetens inom produktion av hållbara livsmedel enligt en cirkulär modell.
Produktionen sker i Bjuv där bolagen Foodhills AB, GroPro AB och GroPro Solution AB huserar i Findus gamla lokaler som Backahill förvärvade 2018 tillsammans med Catena AB via Foodhills Fastigheter AB.
Visionen är att etablera Foodhills som ett ledande centrum för cirkulär livsmedelsproduktion, hållbar matproduktion, och energismart drift och produktion.

Foodhills AB

Foodhills AB utvecklas ständigt och fokuserar i dag på odling och försäljning av frysta gröna ärtor.

Foodhills Fastigheter

Foodhills Fastigheter förnyar och anpassar lokaler och anläggningar på det före detta Findusområdet i Bjuv.

GroPro AB

GroPro AB får fram högvärdiga proteinkoncentrat och stärkelse ur svenska ärtor och andra baljväxter.

GroPro Solution AB

GroPro Solution AB utvecklar och säljer den unika och energisnåla tekniken som används för att tillverka ärtprotein.

MMB i Båstad AB

Byggföretaget MMB i Båstad AB ägs till 25 procent av Backahill. Här arbetar vi med nyproduktion och renovering av fastigheter för både företag och privatkunder.

Hansan AB

Hansan i Stockholm är främst verksamt inom finansiell rådgivning.
Bolaget är en partner som hjälper företag och människor att generera bättre affärer.
Det kan vara finansiell rådgivning eller praktisk hantering av treasuryverksamhet inklusive bokföring.
Hansan är service agent åt SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB).