Om Backahill

Med hjärtat på rätt ställe

Backahill är ett familjeägt bolag som bildades 1998. Vi har rötterna i Ängelholm och på Bjärehalvön – men också i vår ägares gränslösa entreprenörskap och drivkraft att göra affärer. Grunden i företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter.

Vår ambition är dessutom att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor. Vårt huvudkontor ligger i Ängelholm och vi har även lokalkontor i Båstad och Stockholm.

 

Vår vision

”Med mod, passion och uthållighet gör vi visioner till verklighet”

Våra satsningar gör vi med hjärtat

Vår verksamhet präglas av en stark entreprenörsanda. Vi har en tydlig agenda att vara en positiv förändringskraft i de samhällen som vi är en del av, och många av våra satsningar gör vi med hjärtat.

Vi är en stabil, långsiktig och engagerad samhällsaktör med en vilja att bidra till samhällen så att människor trivs med att bo, arbeta och leva där. Som fastighetsägare och förvaltare har vi stor möjlighet att påverka och lägger därför stor vikt vid att allt vi gör sker med omtanke för människa och miljö. Vår verksamhet tar hänsyn till ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekter, vilket gör att vi kan bidra till en positiv stads- och samhällsutveckling men också långsiktigt hållbara affärer och investeringar.

Våra värderingar visar vad vi står för, hur vi arbetar och vad vi kan åstadkomma. De sammanfattas i de fyra kärnvärdena ödmjukhet, mod, passion och uthållighet som genomsyrar allt vi gör. Läs om vår gemensamma kompass i Vi – Backahill.

Vi Backahill

Vår historia

Historien bakom Backahill går tillbaka till slutet av 1950-talet då de två bröderna Erik och Mats Paulsson startade sin första verksamhet på Bjärehalvön. Bröderna började med sophämtning och anläggningsverksamhet vilket blev till Paulssons Entreprenad AB, Peab. Så småningom startade de en byggavdelning som sedan utvecklats till ett av landets ledande byggföretag.

På 1990-talet flyttade Erik till Stockholm och fokuserade på fastigheter, och 1998 bildade han Backahill för att samla de privata tillgångarna. Han lämnade senare ägandet i Peab.
Eriks två barn, Sara Karlsson och Svante Paulsson, har länge varit engagerade i Backahills utveckling. I september 2022 tog Sara och Svante officiellt över företaget och äger nu 50 procent vardera.

Backahill 25 år

Backahill – En familjehistoria

Backahill Årsredovisning 2023

Välkomna att läsa vår senaste Årsredovisning där vi presentarar våra affärsområden, strategier och visioner för senaste året. Ni möter även flera av våra nyckelpersoner i våra sfärbolag och intressbolag.

Årsredovisning 2023 – Fullständig
Årsredovisning 2023 – Del 1 Framvagn
Årsredovisning 2023 – Del 2 Hållbarhet
Årsredovisning 2023 – Del 3 Siffror

Styrelsen

Erik Paulsson
Hedersordförande
Svante Paulsson
Ordförande
Sara Karlsson
Ledamot
Bo Forsén
Ledamot
Jan Litborn
Ledamot

Våra affärsområden

Fastighetsutveckling

Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter.

Destinationsutveckling

Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till
en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill invest

Vi gör långsiktiga finansiella investeringar,
är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.