Energitips

Här samlar vi användbar information om det aktuella energiläget för våra hyresgäster. Vad som är bra att veta och kunna förbereda sig på, tips om åtgärder och var man kan hitta ytterligare information.
Följ länkarna nedan för att hitta nyttig fakta.

Information och tips om energifrågor

Information om hur elmarknaden fungerar, och nuläget:
Så här fungerar elmarknaden – Energimarknadsinspektionen
Elområden | Energimarknadsbyrån

Information om elbrist, strömavbrott och frånkoppling av el:
Elbristen har många ansikten – Energiföretagen förklarar – Energiföretagen Sverige

Vid större elavbrott påverkas inte bara belysningen och elektriska apparater, utan i vissa fall även värme, vatten, telefoni och datakommunikation.

Så kan du förbereda dig om elen skulle frånkopplas:
Så förbereder du dig för strömavbrott

Det finns många anledningar att vilja stärka företagets beredskap inför kriser och i händelse av krig. Digitaliseringen gör företag sårbara för cyberattacker eller längre elavbrott. Pandemier orsakar personalbortfall. Störningar i leveranser kan uppstå på grund av naturolyckor eller militära konflikter någonstans i världen.
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) guidar för bättre beredskap hos företag:
Så kan företag stärka sin beredskap för kriser och krig

Gratis energi- och klimatrådgivning
Kommunernas energi- och klimatrådgivare ger svar på vanliga frågor om energi och klimat, och ger även konkreta tips och råd kring hur du kan sänka elkostnaderna.

Energi- och klimatrådgivarna hjälper dig med oberoende rådgivning hur företagets energianvändning kan minskas. Servicen är kostnadsfri.

Vad jag som hyresgäst kan göra – guider och tips för energibesparing och energieffektivisering
Tillsammans kan vi hjälpas åt att göra skillnad när det gäller energianvändningen, hålla nere kostnaderna och samtidigt bidra till ett bättre klimat. Små förändringar kan göra stor skillnad i slutändan.

  • Uppvärmningen står för cirka 60 procent av hushållets energiförbrukning. Om du sänker inomhustemperaturen en grad kan du spara cirka fem procent i uppvärmningskostnad.
  • Belysningen står för cirka en fjärdedel av hemmets energianvändning. Om du byter ut alla dina lampor till LED så kan du minska din elräkning med upp till 20 procent.
  • Cirka tio procent av all hushållsel går åt till teknik i standby-läge.

För att hjälpa dig att minska din elanvändning har Energimyndigheten tagit fram en guide med tips, åtgärder och erfarenheter: ”Energimyndigheten – varje kilowattimme räknas”

Ängelholms Energirådgivare har också sammanställt en guide:
”Tips från Ängelholms Klimatrådgivare”

Vad gör vi på Backahill?

På Backahill följer vi noga situationen på elmarknaden.
Vi arbetar löpande med energieffektiviseringsåtgärder i våra fastigheter. När vi bygger nytt, installerar vi normalt sett solceller på taken. Vi har även ambitionen att gradvis installera solceller på våra befintliga fastigheter som har rätt förutsättningar. Den el vi köper in kommer från förnyelsebara källor och är märkt med Bra Miljöval.