Sponsringspolicy

Sponsringspolicy Backahill AB

Sponsringspolicy Backahill AB med tillhörande dotterbolag

För Backahill är det viktigt att engagera oss i lokala föreningar och organisationer för att vara en
aktiv partner i samhällsutvecklingen.

Tillsammans gör vi skillnad – till det bättre!

Vi vill:
Att all sponsring ska överensstämma med Backahills värderingar, riktlinjer och policys.
Att all sponsring ska ha ett syfte så som hållbar samhällsutveckling, främja hälsa, trygghet, sysselsättning, jämställdhet och trivsel.
Att våra varumärkens kärnvärde ska kännas naturliga i det sponsrade sammanhanget. Att vår sponsring når ut till en eller flera av våra målgrupper.

Vi vill undvika:
Aktiviteter som saknar logisk koppling till våra värderingar.
Att bidra med produkter
Aktiviteter som inte gagnar vårt varumärke, flertalet av våra medarbetare eller samhället.
Sponsra enskilda personer eller enskilda idrottsföreningars lag etc.
Sponsra skolresor & studentfester etc.

Vi vill inte sponsra:
Aktiviteter med politiska, religiösa eller fackliga ställningstagande.
Aktiviteter som kan uppfattas som oetiska eller väcka anstöt.
Aktiviteter som är kopplade till fara eller våld.
Aktiviteter som uppenbart är skadliga för miljön.

Vi har många förfrågningar om sponsring av olika slag. På grund av det stora antalet förfrågningar
kan vi tyvärr inte vara med och stötta alla.

Välkommen att kontakta oss

Frida Paulsson
Tel: 0703-53 38 33
E-post: frida@backahill.se