Ansvarsfulla affärer

Ekonomisk hållbarhet – Ansvarsfulla affärer

Att arbeta ansvarsfullt är inte bara en förutsättning för långsiktig lönsamhet utan bidrar också till hållbar samhällsutveckling. Som stöd i detta arbete har vi ett antal policyer och riktlinjer.

En sund företagskultur

Backahill tar ansvar och står för en sund företagskultur. Vi står bakom FN:s Global Compacts tio principer kopplade till mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Att arbeta ansvarsfullt är inte bara en förutsättning för långsiktig lönsamhet utan bidrar också till hållbar samhällsutveckling. Som stöd i detta arbete har vi ett antal policyer och riktlinjer.

Vår gemensamma kompass hjälper oss att ta ut rätt riktning för vårt arbete och beskriver hur vår vision och våra värderingar hänger samman med vår interna uppförandekod.

Vi Backahill

Hållbara samarbeten med kunder och leverantörer

Backahill strävar efter ett sunt och bra samarbete med våra leverantörer. En viktig del av Backahills hållbarhetsarbete är att ta ansvar också i hela värdekedjan. Vi vill att våra strategiska leverantörer skriver på vår uppförandekod för leverantörer.

Långsiktiga och nära relationer med våra kunder är avgörande för oss. Vi vill att våra boende ska trivas och våra kommersiella hyresgäster ska utveckla sin verksamhet allteftersom behoven förändras. Vi samverkar kring hållbarhetsfrågor, exempelvis genom Gröna hyresavtal och delar gärna kunskap och information.

Hållbara samarbeten med kunder och leverantörer

Visselblåsartjänst

På Backahill strävar vi efter att ha en öppen och transparent arbetsplats, där missförhållanden inte ska förekomma. Genom att erbjuda en visselblåsartjänst upprätthåller vi det tillsammans. Vi använder Visslans visselblåsarkanal som säkerställer din anonymitet och hög säkerhet.

Mer information om tjänsten finner du här:

Visselblåsartjänst