Engelholms Volleybollsällskap

Engelholms Volleybollsällskap (EVS) har cirka 400 aktiva medlemmar.

EVS är mer än en idrottsförening. Under en långt tid har föreningen engagerat sig på ett hållbart sätt inom flera områden, vilket är en stor anledning till att vi är långsiktig partner. Deras engagemang är brett med en tydlig miljö- och samhällsnytta. Man erbjuder ett traineeprogram för att utveckla unga tränare. Via löpande skolbesök engagerar man ungdomar i staden.

För den lokala miljön finns initiativ såsom strandstädning i Ängelholm och insamling av utländska burkar som så småningom kan omvandlas till nya bollar.

Använda kläder och skor skänks till bättre behövande till en volleybollskola i Brasilien.

EVS är även initiativtagare till Fritidsbanken i Ängelholm. Det är idag ett samarbete mellan Ängelholms kommun och Engelholms Volleybollsällskap. Fritidsbanken är erbjuder alla möjligheten att kostnadsfritt låna sport- och fritidsprylar.