Förmannen

Förmannen 6 innebar starten till Backahill som fastighetsbolag. Vi har utvecklat flera fastigheter inom kvarteret genom åren. Fastigheten med BilMånsson har byggts om så den nu även inrymmer Ängelholms ambulansstation. Fribrocks har en ny bilanläggning på Förmannen 6 och där finner man också PreZero som vi nu planerar en ombyggnad och renovering till.