Cernelle

Backahill ägde tidigare naturmedicinbolaget Cernelle utanför Ängelholm. De var trångbodda och vi skapade då en ny byggnad med kontor och laboratorium till dem inom fastigheten. Bolaget ägs nu av en medicinkoncern som fortsatt hyr anläggningen av Backahill.