Taktäckaren 7

Under 2018 har nya lokaler för Liljekvists färdigställts med strategiskt läge på Midgårdsgatan.

Under 2018 har nya lokaler för Liljekvists färdigställts med strategiskt läge på Midgårdsgatan, vilket möjliggjort för ett känt koncept att etablera sig och stärka utbudet i Ängelholm. Liljekvists säljer skogs-, trädgårds- och fritidsprodukter.