Graninge Strand

Ett av våra projekt som innefattar projektutveckling av bostäder.

Graninge Strand är ett av våra projekt som innefattar projektutveckling av bostäder.

Det pågår i etapper, bland annat byggnation av ett seniorboende med 54 lägenheter. Huvudbyggnaden på området, tidigare Graninge Stiftsgård, byggs också om.

Där finns dessutom möjlighet till nyproduktion av 130 bostäder.