Fågelsången

På platsen för Wigralområdets parkeringshus i Ängelholm har vi genomfört ett förtätningsprojekt. Fastighetens kvaliteter med Storgatan på ena sidan och Rönneå på den andra utnyttjades tidigare inte på bästa sätt. De två våningarna med parkering är nu kompletterade med 69 lägenheter och en lokal. Den gemensamma innergården är placerad ovanpå parkeringsdäcket. Inflyttningen skedde våren 2023.