Kvarteret Falken ligger i Ängelholms absoluta centrum. Vi har tidigare förtätat handelslokalerna i kvarteret. Ovanför Konfektasken har vi nu gjort en ombyggnad som resulterat i fyra lägenheter. Vi passade också på att snygga till baksidan mot Tåstrupsgatan. Lägenheterna stod klara i oktober 2023.