Solbruket & Sockerkakan

På stationsområdet i Ängelholm har vi inlett ett samarbete med Melin Fastigheter. På en tomt som kommer att gränsa till stadens nya stadshus planerar vi för två fastigheter. Solbruket ska bli ett seniorboende kring en överglasad gemensam innergård och Sockerkakan blir en lägre kilformad bygnad med mindre lägenheter. I projektet inryms också ett par mindre verksamhetslokaler. Arbetet med detaljplanen pågår.