Körsbärsträdet 5 & 6

På Sockerbruksområdet i Ängelholm har vi förvärvat två fastigheter med verksamhetslokaler. Fastigheterna ska införlivas i det nya Stationsområdet och en ny detaljplan som medger förtätning med bostäder håller på att tas fram.

Körsbärsträdet 5: Fastigheten omfattar idag Coop och olika verksamhetslokaler. Ett par nya bostadskvarter planeras med ett nytt Coop i markplan.

Körsbärsträdet 6: Den gamla Fribrocksfastigheten har en kulturskyddad tegelbyggnad som bildar en stomme i ett verksamhetskvarter.