Campus Ängelholm

Högskoleorter har generellt sett den bästa utvecklingen. För att göra Ängelholm mer attraktivt för 20- till -30-åringar har vi initierat föreningen Ängelholms Akademi som arbetar för att få högskoleutbildningar till staden. Föreningen har över 30 medlemsföretag och en avsiktsförklaring har tecknats med Högskolan i Halmstad om att högskoleutbildningar ska finnas på plats senast 2025.

Läs mer om Campus Ängelholm