Gamlegården

En ny detaljplan för Gamlegården i Båstad har vunnit laga kraft i början på december. Detta innebär att vi kan söka bygglov för den nya bebyggelsen med parkeringskällare, butiker runt en innergård och bostäder ovanpå. Den gamla byggnaden kommer att rivas i början på 2020 och efter bygglov och projektering kan byggnationen av den nya bebyggelsen påbörjas mot slutet av året.