Aron 27

Överklagande av detaljplan för Aron 27 i Helsingborg avslogs av Mark- & Miljödomstolen i Växjö. Byggstart beräknas till tidigast hösten/vintern 2020.