Ett familjeföretag med entreprenörsanda

Backahill är ett familjeägt bolag som grundades1998. Vi har rötterna i Ängelholm och Bjärehalvön — 
men också i vår ägares gränslösa entreprenörskap och drivkraft att göra affärer.

Förändrade rutiner på grund av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset som nu cirkulerar i världen, ser vi över vår verksamhet för att minska risk för smittspridning. Vi följer utvecklingen och informationen från myndigheterna. Löpande gör vi bedömningar kring hur vi i vår verksamhet ska förhålla oss till de utmaningar som dyker upp.
Läs mer

Projekturval

Vi drivs av en stark entreprenörsanda och är idag verksamma över hela landet och utomlands - både med egna företag och genom ägarintressen i några av Sveriges ledande fastighetsbolag. Nedan presenterar vi löpande nya och gamla projekt i urval.

Ravinen

Ett kulturhus i Båstad vid Norrvikens trädgårdar

Båtsmannen

Vi kallar projektet Sollyckan och planerar för byggstart under 2021.

Villa Falken

Mitt i Båstad byggs Villa Falken om och till så att det blir 7 lägenheter med tillhörande p-platser på fastigheten.

Aktuellt

2020-11-12

I utkanten av Båstad kommun ligger Norrvikens trädgårdar och har sedan 2018 förvaltats av Backahill till 100%. Vår strävan är att utveckla parken till en trädgård av internationell klass och värna om den vackra platsen med tillhörande arkitektur och natur.

Vi engagerar oss

Vi tror på idrotten och en aktiv fritid

Vi engagerar oss gärna, både känslomässigt och ekonomiskt, främst i den lokala idrotten på alla nivåer. För oss är den en del av ett hållbart samhälle. Men vi sponsrar även andra verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel. 

Ett samlat arenaområde för Ängelholm

Vi arbetar genom vårt ägande i Arenabolaget i Ängelholm AB för att få till ett samlat arenaområde där många olika fritidsaktiviteter kan samordnas, vilket ger främst ungdomar sysselsättning och bättre hälsa samtidigt som det minimerar transportbehoven. Ovan visar vi skiss på etapp 1. Byggstart november 2020.

50% width

Backahills historia!

Backahill har funnits i mer än 20 år och värnar om ursprunget, traditionen och arvet - samtidigt som vi skapar visioner för framtiden.

Läs mer

Backahill

Årsredovisning 2019

Bläddra i vår senaste årsredovisning

Fokus

Vår hyresgäst
Karolina Wallin Brorsson

Läs intervjun
Se filmen