Nu installerar vi solceller

Nu pågår montage av solceller på vår fastighet Förmannen 3 i Ängelholm. Anläggningen kommer att stå färdig om ungefär en månad och beräknas årligen producera el för motsvarande cirka åtta normalstora villor. Leveransen sker av Kopernicus, som är en av våra tre upphandlade lokala solcellsentreprenörer.

En viktig del av Backahills hållbarhetsarbete är att öka vår produktion av förnybar el via solceller.

– En ökad produktion av förnybar el medverkar till att skapa ett fossilfritt energisystem och är en av våra aktiviteter för att minska klimatpåverkan i vår förvaltning och för våra hyresgäster. Vi ser även solceller som en möjlighet till att minska beroende av elnätet och som en säkring mot ökade elpriser. I förlängningen tror vi att solceller bidrar till att göra våra fastigheter mera attraktiva, säger David Ingsten Hållbarhetschef på Backahill.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
David Ingsten, Hållbarhetschef, tel. 0431 – 41 51 16, e-post: ingsten@backahill.se