Campus Ängelholm

Ett helägt dotterbolag till Ängelholms Akademi

Campus Ängelholm 

En näringslivsgrupp initierad av Backahill har bildat Ängelholms Akademi som arbetar för att få högre utbildningar till Ängelholm. Tillgången på kompetens och ny kunskap är central för regionens konkurrenskraft. Genom samarbete med en etablerad högskola ska det 2025 finnas högskole- och yrkeshög-skoleutbildningar i staden. Campus ska ligga nära centrum och ha goda kommunikationsmöjligheter

https://angelholmsakademi.se/campus-angelholm/