Arenastaden

Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bygga idrottsstaden Ängelholm i ordets rätta bemärkelse och bidra med vårt kunnande om fastigheter och mötesplatser.

Träning, gemenskap och glädje för alla – det är ÄHLM Arenastad.

ÄHLM Arenastad är resultatet av en flera år gammal dröm om att skapa ett centrum för idrott och evenemang i Ängelholm ute vid ishallsområdet. En plats där alla oavsett ålder, kön, bakgrund och träningsnivå, är välkomna. Antingen för att utöva sin favoritsport, umgås med vänner under avslappnande former eller njuta av idrott live.

https://ahlmarenastad.se/ 

– En samlingsplats för alla

Arenabolaget har länge sett ett behov av att utöka möjligheterna för idrottsutövare i Ängelholmsregionen. Visionen med Arenastaden är att skapa en organiskt växande idrottsanläggning med gemensam kärna och logistik – ett sammanhållet kluster av idrottsrelaterade anläggningar och en mötesplats i idrottsstaden Ängelholm. Ambitionen är även att locka nya besökare till området. 

http://arenabolagetab.se/

Uppförandet av en ny padelanläggning bakom Catena Arena öppnade i september 2022. Förutom åtta padelbanor, varav två är tillgänglighetsanpassade kommer anläggningen att ha ett gym samt en fysioterapiklinik. Vi projekterar även för ett Arenatorg som knyter samman padelanläggning med Catena Arena och de båda träningsrinkarna och som ska fungera som arenastadens nav med bland annat café och sportshop.

Fullt utbyggd kan ÄHLM Arenastad innefatta Catena Arena, träningshallar för ishockey, konståkning och allmänhetens åkning, padelanläggning, gym, fysio/rehab-klinik, ett Arenatorg med café och handel, multiarena för fotboll och event, träningsplaner för fotboll, friidrottsanläggning, sport- och aktivitetshall, utbyggd parkeringsanläggning, restaurang, multiarena, aktivitetspark, utegym, rackethall samt idrottsmuseum.

I visionen ingår också att samutnyttja alla kringresurser så långt som möjligt i form av parkeringar, omklädningsrum, restauranger och kiosker. Vi tror även på stora synergieffekter mellan föreningar och aktiviteter. Ett samlat arenaområde bidrar även till miljövinster då flera aktiviteter finns på samma ställe. Dessutom ökar det attraktionskraften för Ängelholm.