Arenastaden

Som fastighetsutvecklare vill vi vara med och bygga idrottsstaden Ängelholm i ordets rätta bemärkelse och bidra med vårt kunnande om fastigheter och mötesplatser.

Ett sätt är Arenastaden i sydöstra delen av staden. Vi ser den som en framtida, attraktiv samlingsplats för det aktiva Ängelholm. Här finns planer på en ny idrottsanläggning med plats för olika sporter, gym och aktiviteter samt föreningslokaler och kafé. Därutöver ska det finnas möjligheter till evenemang och möten kring Arenatorget. Under 2018 har arbetet med att visualisera Arenastaden fortsatt, med målet att sätta former och avtal under 2019.