Växtverket

Växtverket

Växtverket Hem Fastighetsutveckling Visioner Växtverket All vår välfärd baseras på att någon har haft en idé om något som andra kan ha nytta av och utvecklat detta till en verksamhet. Men att starta en rörelse kan vara besvärligt då det idag är många saker man måste...
Seniorboenden

Seniorboenden

Seniorboenden Hem Fastighetsutveckling Visioner Seniorboenden Vi blir allt fler och allt äldre. Det betyder att vi har många som är aktiva även när pensionsåldern nåtts. När barnen har flyttat ut från hemmet kan det vara skönt att minska boendeytan och den skötsel som...
Centrumutveckling

Centrumutveckling

Centrumutveckling Hem Fastighetsutveckling Visioner Centrumutveckling Våra städers attraktionskraft avspeglas i hur mycket folk som rör sig i dess centrala delar. Vi lägger stor vikt vid att se till att våra hemorter har ett tillfredsställande utbud av handel,...
Campus Ängelholm

Campus Ängelholm

Campus Ängelholm Hem Fastighetsutveckling Visioner Campus Ängelholm Högskoleorter har generellt sett den bästa utvecklingen. För att göra Ängelholm mer attraktivt för 20- till -30-åringar har vi initierat föreningen Ängelholms Akademi som arbetar för att få...
Samskolan

Samskolan

Samskolan Hem Fastighetsutveckling Visioner Samskolan I kvarteret Samskolan låg tidigare både Posten och Televerket. Statliga byggnader med hög kvalitet. Vi har nu tagit fram en detaljplan som medger förtätning av kvarteret med verksamhetslokaler, kontor och bostäder...