Backahill och Peab utvecklar Kronodalen tillsammans

Backahill AB har kommit överens med Peab AB om att Peab går in i Kronodalen Utveckling AB. Bolaget ska driva planprocessen som möjliggör en omvandling av södra sjukhusområdet i Ängelholm till en ny stadsdel kallad Kronodalen.

Backahill förvärvade under 2022 Hälsostadens del av södra sjukhusområdet. Fastigheten är bebyggd med sjukhusbyggnader och ingick tidigare som en del i angränsande Ängelholms sjukhus. Området är utpekat i kommunens översiktsplan för bebyggelse av nya större bostadsområden och planen är att omvandla det gamla sjukhusområdet till en ny stadsdel med bostäder, olika typer av verksamheter och ett campusområde. Backahill är en av initiativtagarna till Campus Ängelholm, ett projekt för att få till stånd högskoleutbildningar i Ängelholm. Campus kommer omfatta både utbildningsanläggningar och studentboenden.

Det är både spännande och inspirerande att få utveckla en helt ny stadsdel som ligger strategiskt väldigt bra till med nära till centrum, kommunikationer och natur och hav. Vi är glada över att ha en plats för att förverkliga Campus Ängelholm. Det känns bra att få göra det tillsammans med en annan stark lokal aktör, Peab, som precis som vi brinner för utveckling och kan göra visioner till verklighet,” säger Backahills VD & koncernchef Lennart Mauritzson i en kommentar.

För oss är det viktigt med en långsiktig och stabil närvaro på platser vi tror kommer att utvecklas positivt. Utvecklingen av en ny stadsdel i Kronodalen är ett bra exempel på en långsiktig och modern omvandling av ett intressant område,” säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

Joint venture-bolaget Kronodalen Utveckling AB kommer att ägas till lika delar av Backahill och Peab.
Bolaget ska driva planprocessen för erhållande av detaljplaner för exploatering av Fastigheten.

För ytterligare information:
Lennart Mauritzson, VD & koncernchef Backahill AB, tel 072-570 80 80 eller mauritzson@backahill.se

Daniel Ferreira, Press- och kommunikationsansvarig Peab Projektutveckling Norden, tel 072-533 50 86 eller daniel.ferreira@peab.se

Backahill är ett familjebolag med rötter i Ängelholm och Bjärehalvön. Här är vi starkt engagerade i samhällsutvecklingen. Vi drivs av en gränslös entreprenörsanda och är verksamma även i andra delar av landet – med egna företag och genom våra ägarintressen i några av landets ledande fastighetsbolag.