Projektutvecklingschef Dag Thulin berätta om Backahills projekt inom stadsutveckling