Kronodalen

Den 1 juni övertog Backahill ägandet av Hälsostadens halva av södra sjukhusområdet.. Därmed går planeringen för att förvandla området till en ny hållbar centrumnära stadsdel runt ett Campus Ängelholm igång på riktigt. Stadsdelen kommer att kallas Kronodalen, då den kommer att ligga mellan Kronoskogen och Epadalen.