Nu inför vi Gröna hyresavtal

Backahill erbjuder numera alla kommersiella hyresgäster så kallade Gröna hyresavtal.
Gröna hyresavtal är en samverkansform för hyresgäst och fastighetsägare att tillsammans minska lokalernas miljöpåverkan.
-Vi vill erbjuda gröna hyresavtal av främst två anledningar. Dels vill vi aktivt driva hållbarhetsarbete och miljöfrågor tillsammans med våra kunder. Vi övertygade om att om vi gör gemensam sak i miljöfrågor som rör våra lokaler kan vi nå ännu längre än om var och en arbetar med det på var sitt håll. Vår bedömning, och förhoppning, är också att detta i högre utsträckning kommer att efterfrågas från våra kunder.
 
Att teckna ett Grönt hyresavtal innebär att en s.k. grön bilaga läggs till det ordinarie hyresavtalet. Den beskriver vad som är hyresvärdens ansvar, vad som är hyresgästens ansvar och vad som är gemensamt ansvar. Exempel på områden som ingår är inomhusmiljö, energieffektivisering, materialval och avfallshantering.

Kontakta oss gärna på telefon 0431-41 51 00 för mer information.