Hållbarhet

Vår kärnverksamhet är fastighetsförvaltning och långsiktigt byggande. Det är därför oerhört viktigt att vi gör detta beständigt. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem bör minskas så att vi hittar en balans med ekosystemet.

Vårt hållbarhetsarbete

Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart och bättre samhälle. Som verktyg har vi en tydlig miljöpolicy samt en genomgripande miljö- och energistrategi för vårt hållbarhetsarbete ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I vår miljöpolicy redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi utvecklar våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader samt uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council.

Vill ni läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i vår senaste årsredovisning:

Klicka här!

För övriga frågor kontakta gärna vår hållbarhetschef David Ingsten.

I Januari 2021 påbörjades byggnationen av Kv. Fågelsången 3. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur. Befintlig infrastruktur nyttjas. Under våren 2023 kan glada hyresgäster flytta in och uthyrning pågår från oktober 2022 och framåt.

Backahills samhällsengagemang

Att ta ansvar, agera långsiktigt och ge tillbaka till lokalsamhället som vi verkar i är sedan starten av Backahill en del av företagets innersta kärna. Vi drivs av en stark vilja att göra skillnad – till det bättre.

Vårt engagemang i lokala föreningar och organisationer är genuint och långsiktigt. Backahill sponsrar bland annat följande verksamheter som främjar hälsa, trygghet, sysselsättning och trivsel:

• Rögle BK • Ängelholms FF • Båstad GIF • Ängelholm Outdoor Floorball Festival • Ängelholms hembygdspark • Pyttetåget • Svenska Tennisförbundet • Sjöräddningssällskapet • Läkare utan gränser • Nattvandring.nu • RIA – hela människan • Mind – för psykisk hälsa

Läs vår Sponsringspolicy

Fokusområden

I vårt arbete för en utveckling mot ett hållbart samhälle har vi därför delat in vårt arbete i tre olika huvudområden för att kunna formulera mål och en strategi kring såväl de bra saker vi redan gör som de saker vi behöver utveckla. 

Social hållbarhet
Strävan mot ett samhälle som är tryggt, tillåtande och inkluderande för att individen ska trivas och kunna bidra till utvecklingen på bästa sätt.

Ekologisk hållbarhet
Leva i balans med vårt ekosystem. Resurserna är inte oändliga och vår påverkan på dem behöver minskas.

Ekonomisk hållbarhet
Hushålla med de resurser som finns och att se till så att värden skapas och kan fördelas.