Arenastaden

Idrotten är grunden till många goda effekter. Man får bättre hälsa och gemenskap samt meningsfull sysselsättning. Föreningslivet tar ett stort ansvar för samhällets utveckling. För att förenkla logistiska hinder och skapa samordningseffekter har vi initierat ett samlat kluster av idrottsanläggningar i Arenastaden genom Arenabolaget i Ängelholm. Här kan man utöva sin idrott också ta del av andras prestationer. Arenatorget binder ihop de olika arenorna och erbjuder torrskodd koppling mellan dem, likväl som möjlighet till att stanna upp, sätta sig och fika eller uppgradera sin sportutrustning.

Ählm Arenastad

Catena Arena utvecklas och under 2022 gjordes en unik tillbyggnad som i fas 1 innebar 3350 kvm mer yta och  publikkapaciteten ökade med 1500 platser till cirka 6550 platser.

I ett tidigt skede initierade Arenabolaget ett förslag om samarbete med Ängelholms kommun, visionen var att utveckla och driva en ny arenastad i Ängelholm. Tillsammans vill man således utveckla en Arenastad inom nuvarande ishallsområde.

Framtidsvisioner

Solbruket i Ängelholm

Ett seniorboende med bostadsrätter samlat kring en överglasad gemensam gård med känslan av medelhavsklimat.

Sollyckan i Båstad

Ett seniorboende som man aktivt väljer själv.
En plats för livets goda år.