Samtal med Erik Paulsson

En intervju med Erik Paulsson som är en tongivande aktör på den svenska fastighetsmarknaden sedan flera decennier tillbaka.

Backahill är ett privat bolag som ägs av Erik Paulsson med familj. För den stora allmänheten är Erik kanske mest känd för byggkoncernen Peab som han startade tillsammans med sin bror Mats för över femtio år sedan.

När bröderna för några år sedan delade upp sitt ägande för att underlätta framtida generationsväxling satsade Erik på fastighetsbolagen och brodern på byggverksamheten.

Här följer en intervju med Erik Paulsson som är en tongivande aktör på den svenska fastighetsmarknaden sedan flera decennier tillbaka.

Du har beskrivits som en svensk fastighetskung i en av landets
ledande morgontidningar. Varför har det blivit just fastigheter som
lockar entreprenören Erik Paulsson?
 

Jag har alltid varit intresserad av hus, ända sedan jag var mycket ung. Min bror Mats är mer byggare och jag är mer fastighetsförvaltare, enkelt uttryckt. Men det handlar förstås inte bara om att förvalta fastigheter utan också om att skapa mötesplatser som kan föda nya verksamheter och bidra till en positiv utveckling i samhället – oavsett om det är i en storstad eller i en mindre ort på landsbygden. Fastigheter har alltid spelat en viktig roll i näringslivet.

Backahill är ett familjebolag och ska vara en långsiktig och aktiv ägare i de bolag som ni investerar i. Vad betyder det?

När vi engagerar oss i ett bolag är det inte för att göra snabba klipp utan för att hjälpa till att bygga upp och stärka verksamheten på lång sikt. Det innebär att vi engagerar oss med all den kunskap och erfarenhet som vi bär med oss. 

”Min filosofi är att det alltid ska vara två vinnare i en affär.”

Ni har startat och genomfört ett flertal stora utvecklingsprojekt i Stockholmsregionen, i fjällvärlden och på hemmaplan i nordvästra Skåne. Har alla projekt en gemensam nämnare eller skiljer sig Backahills strategi beroende på var investeringarna görs i landet?

Det är ingen skillnad. Min filosofi är att det alltid ska vara två vinnare i en affär. Om man resonerar på det viset är det lättare att göra nya affärer tillsammans i framtiden. Det handlar ytterst om förtroende. Ett handslag känns i hjärtat och betyder mer för mig än juridiska kontrakt, även om de också är nödvändiga. Det är så vi på Backahill vill göra affärer och det har visat sig vara framgångsrikt var vi än har investerat i landet. I det avseendet är det alltså ingen skillnad på exempelvis Bjärehalvön och Stockholm.

Hur har fastighetsmarknaden förändrats genom åren?

Jag vill säga att den har utvecklats väldigt positivt. Vi har endast upplevt två stora nedgångar under alla dessa år som jag har varit verksam. Den ena hade att göra med lågkonjunkturen på sjuttiotalet och den andra var nittiotalskrisen som hade en tydlig koppling till finansmarknaden. Det gäller naturligtvis att bygga upp resurser för att klara den typen av konjunktursvängningar. Min far var lantbrukare och brukade säga att det gäller att ha hö på loftet. Det har jag tagit med mig i affärslivet.

Hur har den svenska fastighetsmarknaden påverkats av det låga ränteläget de senaste åren? Och vad händer när räntenivåerna vänder upp igen?

Det har naturligtvis varit positivt och jag ser inga tecken på instabilitet i ekonomin som skulle medföra någon risk för dramatiska räntesvängningar. Fastighetsbranschen har haft en stark utveckling de senaste åren och jag ser mycket ljust på framtiden.