Wihlborgs

Fastighetsbolaget Wihlborgs utvecklar fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

Fastighetsbolaget Wihlborgs utvecklar fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn.

Fastighetsbeståndet består av kontors- och butikslokaler, industri- och lagerlokaler samt mark för framtida projekt. 

Företaget är marknadsledande i de tre svenska städerna. Besök gärna www.wihlborgs.se