Storgatan

Många av våra fastigheter i Ängelholm ligger på Storgatan, stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. 

Många av våra fastigheter i Ängelholm ligger på Storgatan, stadens shoppingstråk och en populär mötesplats för ängelholmarna. Här finns en bra blandning av bostäder, butiker, service, restauranger och kontor – grunden för trivsel och ett levande centrum dygnet runt. Vi planerar för 65 hyreslägenheter i fastigheten Fågelsången, ett led i Backahills vision om en förtätning av Ängelholms stadskärna.