Ett familjeföretag med entreprenörsanda

Backahill är ett familjeägt bolag som bildades 1998. Vi har rötterna i Ängelholm och på Bjärehalvön – men också i vår ägares gränslösa entreprenörskap och drivkraft att göra affärer. Grunden i företagets verksamhet är att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Vår ambition är dessutom att vara en långsiktig partner i projekt som skapar lönsamhet och tillväxt till glädje för många människor.

Verksamheten är indelad i fyra olika affärsområden – alla med fastigheter och utvecklingsprojekt som gemensamma nämnare.

Vår historia

En berättelse från Bjäre

Historien bakom Backahill går ända tillbaka till slutet av femtiotalet då bröderna Erik och Mats Paulsson startade sin första verksamhet på Bjärehalvön.

De första åren arbetade bröderna med sophämtning och anläggningsverksamhet. År 1967 bildade de Paulssons Entreprenad AB, Peab, och byggde sitt första kontor i Förslöv. Några år senare startade de en byggavdelning – en verksamhet som gjort bolaget till ett av landets ledande byggföretag.

Genom åren har bröderna även varit aktiva inom andra branscher. När de förvärvade skidanläggningen i Lindvallen 1975 skapade de grunden till Skistar som i dag är börsnoterat och driver Skandinaviens största skidanläggningar.

Sedan 2012 är Erik Paulsson med familj helt frikopplade från ägande i Peab. 

På nittiotalet flyttade Erik till Stockholm och fokuserade på fastigheter. År 1998 bildade han familjebolaget Backahill som har byggt upp en omfattande verksamhet och aktieportfölj med inriktning på fastigheter och utvecklingsprojekt.

Vision

Vi utvecklar ständigt nya idéer om bostäder, mötesplatser och verksamheter. Här är några visioner från ritbordet.

Gamlegården

Mitt i Båstad vill vi skapa inte bara efterlängtade centrala bostäder utan också en plats för social samvaro och centrumhandel.

Campus Ängelholm

Som ett led i att stärka Ängelholms attraktionskraft har Backahill initierat en näringslivsgrupp som arbetar för att få en högskoleutbildning till staden. Kompetensbehoven identifieras och planen är att få till ett samarbete med ett existerande lärosäte för att skapa utbildningsplatser i Ängelholm där högskola och näringsliv går hand i hand.

Växtverket

Ängelholm behöver en samlingsplats för entreprenörer. Konceptet Växtverket syftar till att skapa en arena som ger möjlighet för nyföretagande att få stöd och gemenskap. Plats för moderna arbetssätt som co-working i tilltalande miljöer, olika typer av mötesrum och servicetjänster som gör att företagen får lättare att växa. Konceptet kan tillämpas i äldre miljö likväl som nybyggd.

Vårt hållbarhetsarbete

Backahill arbetar för en utveckling mot ett hållbart samhälle. Som verktyg har vi en tydlig miljöpolicy samt en genomgripande strategi för vårt hållbarhetsarbete ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

I vår miljöpolicy redovisar vi vår målsättning: att säkerställa hållbarhet i våra nuvarande och framtida utvecklingsprojekt. Hållbarhet för oss är att arbeta på ett sätt som tillhandahåller attraktiva och miljövänliga samhällen för våra kunder. Vi utvecklar våra åtaganden när det gäller hållbarhet genom bland annat minskad energianvändning i våra byggnader, utveckling av förnyelsebar energi, utfasning av hälsofarligt byggnadsmaterial, undersökning av byggnadsmaterials klimatpåverkan, mätning av radonhalt i nybyggnation och befintliga byggnader samt uppfyllelse av andra kriterier under Miljöbyggnad Silver, den näst högsta standarden från Swedish Green Building Council.

Miljöpolicyn innebär ett första steg i Backahills satsning på ett mer medvetet förhållningssätt till hållbarhet. Under 2019 kommer ett antal åtgärder att påbörjas för att leva upp till policyn. Detta arbete tar sin utgångspunkt i fyra fokusområden: hållbar förvaltning, ansvarsfullt företagande, hållbar samhällsutveckling och Backahill som attraktiv arbetsgivare.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete finns i vår senaste årsredovisning.  

Ett av våra mest aktuella hållbarhetsprojekt är att under 2019 kommer projekteringen av Kvarteret Fågelsången 3 i Ängelholm att påbörjas. Projektet i sig har en hållbarhetsutgångspunkt i form av resursoptimering. Platsen är redan ianspråkstagen i form av ett parkeringshus i centrala Ängelholm. Förtätning av våra städer behövs för att spara på mark utanför samhällena som kan nyttjas för odling eller natur.

Styrelsen

Erik Paulsson

Ordförande

Sara Karlsson

Ledamot

Svante Paulsson

Ledamot

Bo Forsén

Ledamot

Jan Litborn

Ledamot

Ledning

Lennart Mauritzson
CEO / Koncernchef
0431-41 51 11
Anders Nelson
Affärsutvecklingschef
0431-41 51 01
Magnus Swärdh
CFO
0431-41 51 02
Annette Bergenhem
Ekonomichef
0431-41 51 24
Sara Karlsson
Strategi & Projekt
0431- 79 230
Svante Paulsson
Strategi & Projekt
0431-41 51 03
Jerry Zander
Fastighetschef
0431-41 51 06
Dag Thulin
Marknad & Projekt
0431- 41 51 19
Fredrik Henrysson
Fastighet & Projekt Bjäre
0431-41 51 18

Personal

Maria Zander
Uthyrning av bostäder
0431-41 51 05
Martin Persson
Fastighetsförvaltare
0431-41 51 08
Olle Schultz
Fastighetscontroller
0431-415109
Frida Paulsson
Marknadskoordinator
+46 (0)703-533833
Charlotta Färemo
Ekonomi och finans
0431-41 51 04
Christina Hedlund
Ekonomi & finans
0431-41 51 07
Maria Sönne
Ekonomi & finans
0431-41 51 22
Oscar Swärdh
Ekonomi & finans
0431-41 51 21
Lennart Wahlén
Fastighetstekniker
Jonas Bengtsson
Fastighetstekniker
Fastighetstekniker
Calle Paulsson
Fastighetstekniker
Mats Christensson
Fastighetstekniker
Niclas Petersson
Fastighetstekniker
Semsa Hamic
Lokalvårdare
Saliha Muratovic
Lokalvårdare