Pressmeddelande – Backahill köper fastigheter i Ängelholm

Backahill AB har ingått avtal om ett villkorat köp av fyra fastigheter i Ängelholm. Affären är helt i linje med bolagets ambition om att fortsätta växa på hemmamarknaden i Ängelholm.

Överenskommelsen avser fastigheterna Karlslund 1, Körsbärsträdet 5 & 6 samt Örnen 28 och
innefattar ca 1 200 kvm bostadsyta, 5 400 kvm samhällsfastighetsyta och 6 700 kvm övrig yta.

Backahills VD & Koncernchef Lennart Mauritzson kommenterar köpet:
”Vi vill fortsätta växa på hemmaplan och när den här möjligheten dök upp så var det mycket intressant. Det är bra fastigheter på attraktiva lägen i Ängelholm och med en bra mix av bostäder och kommersiella ytor”.
Med fastigheterna utmed Havsbadsvägen, Körsbärsträdet 5 & 6, ser Backahill framtida möjligheter att fortsätta sitt arbete med att förtäta i centrala Ängelholm.

”Det är ett strategiskt bra läge med exploateringsmöjligheter för ytterligare förtätning och byggande av bostäder på sikt,” säger Lennart Mauritzson.

Säljare är Brinova Fastigheter AB som är ett av Backahills kärninnehav av sina börsnoterade fastighetsinnehav. Backahill är största ägaren i Brinova och affären är därför en så kallad närståendetransaktion som kräver godkännande av en extra bolagsstämma i Brinova. Den extra stämman är planerad till 23 augusti och där får inte Backahill rösta.

Brinovas VD Per Johansson kommenterar försäljningen:

”Vi bedömer att vi inte kan växa i Ängelholm för att nå en strategiskt och optimal volym och väljer därför att lämna den marknaden.”

Köpeskillingen är 180 Mkr och beräknat tillträde är 1 september 2023.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lennart Mauritzson, VD och koncernchef, tel. 072-570 80 80, e-post: mauritzson@backahill.se