Aktuellt

Välkomna att ta del av Backahills nyhetsbrev för våra hyresgäster. Vi kommer löpande under året distribuera och presentera våra nyhetsbrev i våra olika kanaler.

Vill ni komma i kontakt med oss eller ge tips på nyttigheter mailar ni bäst på info@backahill.se.

Nyhetsbrev

Backahill Nyhetsbrev 24 April