Backahill Fastighetsutveckling
Vi köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler 
och samhällsfastigheter.

Backahill Destinationsutveckling
Vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser.

Backahill Invest
Vi gör långsiktiga finansiella investeringar, är aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav.

Ett fastighetsbolag med hjärtat på det rätta stället

Vår verksamhet är indelad i tre affärsområden, Backahill Fastighetsutveckling, Backahill Destinationsutveckling och Backahill Invest.

För Backahill är fastigheter kärnan i allt vi gör. Men fastigheterna är inte målet i sig, vi använder våra fastigheter som medel för att påverka vårt samhälle i positiv riktning. Vi arbetar hela tiden med att utveckla nya projekt för att skapa möjligheter och har ett medvetet och långsiktigt fokus med attraktiva destinationer för en aktiv livsstil. Backahills investeringsportfölj med strategiskt viktiga innehav inom främst fastigheter men också ägande i mindre verksamheter med stor utvecklingspotential utgör en stabil finansiell plattform samtidigt som den kittlar vår entreprenörsanda.

Backahill Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Vårt geografiska fokus finns i framförallt Ängelholm och Båstad samt i huvudstadsregionen som omfattar Stockholm och närliggande städer i Mälardalen inom en radie på tio mil. Inom dessa utvalda regioner är vi starkt engagerade i samhällsutvecklingen. Vi lägger ned mycket kraft på att skapa förutsättningar för attraktiva platser. Vi verkar för en balanserad blandning av bostäder, butiker, service, restauranger, kontor och upplevelser för att utforma en levande och dynamisk miljö där människor bor, arbetar och trivs. 

Vi bygger hållbart
Att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle är en av våra målsättningar som fastighetsägare. I nya projekt bygger vi hållbart i nivå med certifieringen Miljöbyggnad Silver. Det innebär bland annat att byggnaden uppnår en betydligt högre standard för energi, solskydd, ljudmiljö och ventilation än vad gällande lagstiftning kräver. Detta uppnås genom noggranna beräkningar av exempelvis dagsljusinflöde, ljudnivå och energiåtgång i byggnaden. Ett exempel på den nya boendestandarden är Fågelsången 3 i Ängelholm. I centrala stan finns 69 moderna hyreslägenheter, många med utsikt över närbelägna Rönne Å. 

Hållbarhet är också den bakomliggande drivkraften bakom vårt arbete med att förtäta orter såsom Ängelholm och Båstad så att ytor utnyttjas mer effektivt till centrala bostäder. Förtätningen innebär att allmän samhällsservice görs mer tillgänglig för fler. I vårt hållbarhetsarbete har vi tagit ytterligare ett steg eftersom vi tagit fram en ny miljö- och energistrategi. I vår utvecklingsstrategi ingår att installera laddstolpar för elbilar i anslutning till våra fastigheter. I nuläget har vi bland annat installerat laddstolpar i parkeringshus Centrum och Falken i Ängelholm, och vid Gamlegården och Apelrydsskolan i Båstad.

Backahill Destinationsutveckling verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Ängelholm och Båstad/Bjäre är vår hemmaplan och vårt fokus. Genom att främja och möjliggöra handel, möten, aktiviteter och upplevelser samt tillgängliggöra vackra miljöer och oförglömlig natur skapas en unik attraktionskraft som destinationer. Variationen, bredden och boendealternativen får människor att vilja återkomma till dessa platser, igen och igen. 

Även inom destinationsutveckling verkar vi för en långsiktig och hållbar riktning. I vissa av våra satsningar är vi fullt medvetna om att vi gör dem med hjärtat och att de först på lång sikt kan ge avkastning på de investeringar som görs. Norrvikens trädgårdar och Arenastaden Ängelholm är två sådana exempel som visar på vårt aktiva samhällsengagemang och vår ambition att bygga lockande, hållbara destinationer.

Sedan 2020 har Hotel Skansen ett förstklassigt rooftop spa, som lockar många gäster. Samma år förvärvade Backahill 100 procent av GRAM Group, vårt driftbolag för Hotel Skansen, Hotel Riviera Strand och Torekov Hotell. Under 2021 tillkom kulturhuset Ravinen, en levande och dynamisk mötesplats för konst, musik och design. På Norrvikens trädgårdar färdigställdes en ny entré med butik och mer funktionella personalutrymmen. En annan förstärkning av destinationen Bjäre gjordes  när populära Torekov Hotell förvärvades i december 2021. Backahill äger fastigheten medan GRAM Group sköter driften.

 

Backahill har skapat en stabil investeringsportfölj av aktier i främst fastighetsbolag. Här finns både en imponerande geografisk utbredning och fokus på olika typer av fastigheter. Vi har ett strategiskt aktieinnehav i fem börsnoterade fastighetsbolag. De har tillsammans verksamhet över stora delar av Sverige och även i Danmark. Vårt ägarskap i bolagen överstiger tio procent av både kapital och röster. Om vi börjar norrifrån ser vårt innehav ut på följande sätt: Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag med verksamhet från Borlänge i söder till Luleå i norr. Fabege har ett fastighetsbestånd koncentrerat till huvudstadsregionen. Brinova Fastigheter äger och förvaltar hyresbostäder och samhällsfastigheter i södra Sverige. Catena är specialiserat på logistikfastigheter i Sverige och Danmark. Wihlborgs är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsregionen med kontor och fastigheter i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn. 

Backahill har valt att även investera i noggrant utvalda onoterade bolag. Dessa bedöms ha stor utvecklingspotential och kännetecknas av bärkraftiga affärsidéer, utmärkta produkter och en stark vilja från ledningen att göra skillnad. Båstadtennis & Hotell AB, BTHAB, äger och förvaltar flera centralt belägna fastigheter i Båstad. Vårt ägande i BTHAB uppgår till 34 procent. Arenabolaget ägs till 48 procent av Backahill. Bolaget utvecklar Arenastaden i Ängelholm. Foodhills skapades efter att Findus livsmedelsanläggning lades ned i Bjuv. Verksamheten fokuserar på ärtproduktionen. Bolaget ägs med 24 procent av Backahill. Foodhills Fastigheter ägs till 46 procent av Backahill och hyr ut lokalerna där Foodhills huserar. Backahill är med 50 procent stor ägare i Gro Pro AB, ett företag som processar fram proteiner från baljväxter, främst ärtor. 

Ett systerföretag har också startats i form av Gro Pro Solution AB, som ägs till 90 procent av Backahill. Bolaget ska på den internationella marknaden sälja den produktions- och processteknik som används i Gro Pro AB. Vi har en tioprocentig aktiepost i den svenska fjällvärldens nyaste flygplats. Scandinavian Mountain Airport är en toppmodern anläggning som förbättrar tillgängligheten till Sälens och Trysils populära skidområden. MMB i Båstad AB ägs till 25 procent av Backahill och är ett byggföretag i Båstad. Det arbetar med nyproduktion och renovering av fastigheter. Buildroid är ett bolag som arbetar för en digitalisering av fastighetsbranschen. Vår femprocentiga andel är början på en investering i ett mycket intressant område som förväntas växa stort de närmaste åren.