Redo med en stark organisation

Vi är en tydlig, ansvarstagande spelare på fastighetsmarknaden med stark förankring på våra hemmamarknader Ängelholm och Bjäre.

Backahill är en stabil, långsiktig aktör med ambitionen att medverka till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Vi utvecklar stadsdelar och levande miljöer där alla kan känna sig trygga. Våra hemmamarknader är Ängelholm och Bjäre. Vi skapar reseanledningar för folk att komma hit, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen så att fler kan bo och verka här. Vi brinner för att göra vårt samhälle lite bättre – och det gör vi från hjärtat. En hel del av de satsningar vi gör kanske vi inte kan räkna hem i kronor och ören, men de känns rätt att genomföra eftersom de bidrar till en bättre helhet på lång sikt. En stark entreprenörsanda är en viktig komponent i vår företagskultur. Den hjälper oss att vara en positiv förändringskraft, att våga tro och satsa på nya koncept och annorlunda lösningar. Ibland behöver man tänka utanför ramarna och konventionerna för att åstadkomma utveckling och varaktig förändring. Genom våra fastigheter skapar vi nya möjligheter till nytta för väldigt många människor. Här kan människor mötas och umgås, njuta och förkovra sig, handla och idrotta, bo och trivas.

Bild till vänster visar Livsmedelsbutiken tempo som ligger i den nybyggda Gamlegårde i Båstad

”Vi brinner för att göra vårt samhälle lite bättre”

”Vi står bakom en hållbar stadsutveckling”

Vi fortsätter att renodla och tydliggöra Backahills verksamhet och inriktning. Vårt mantra ”fokusera, strukturera, kapitalisera” hjälper oss till ökad tydlighet. Vi har delat in vår verksamhet i tre affärsområden med olika inriktning och finansiell storlek. Inom Fastighetsutveckling köper, utvecklar och förvaltar vi bostäder, kommersiella lokaler och samhällsfastigheter. Det hänger nära samman med vårt andra affärsområde Destinationsutveckling där vi verkar för en medveten och långsiktig destinationsutveckling för att bidra till en levande hembygd och enastående upplevelser. Vårt tredje affärsområde Invest är en förutsättning för att våra aktiviteter inom de två första affärsområdena ska kunna förverkligas. Inom Invest gör vi långsiktiga finansiella investeringar, agerar som

aktiva ägare och har både noterade och onoterade innehav. Uppdelningen i de tre affärsområdena ger oss ett tydligt fokus på vad vi ska göra – och på vad vi inte ska göra. Detta hjälper oss internt men gör också vår strategi väl synlig för våra intressenter. Stadsutveckling är ett centralt begrepp för oss. Det är en process i ständig förändring. Som ledande aktör på våra hemmamarknader tar vi ett större ansvar bortom förvärvet av en enskild fastighet, starten av ett enstaka byggprojekt eller sponsringen av en idrottsförening. Vi står bakom en hållbar stadsutveckling där vi tar hänsyn till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Lokala och regionala förutsättningar beaktas också. 

Backahill är en stabil, långsiktig aktör med ambitionen att medverka till samhällen där människor trivs med att bo, arbeta och leva. Vi utvecklar stadsdelar och levande miljöer där alla kan känna sig trygga. Våra hemmamarknader är Ängelholm och Bjäre. Vi skapar reseanledningar för folk att komma hit, vilket i sin tur skapar arbetstillfällen så att fler kan bo och verka här. Vi brinner för att göra vårt samhälle lite bättre – och det gör vi från hjärtat. En hel del av de satsningar vi gör kanske vi inte kan räkna hem i kronor och ören, men de känns rätt att genomföra eftersom de bidrar till en bättre helhet på lång sikt. En stark entreprenörsanda är en viktig komponent i vår företagskultur. Den hjälper oss att vara en positiv förändringskraft, att våga tro och satsa på nya koncept och annorlunda lösningar. Ibland behöver man tänka utanför ramarna och konventionerna för att åstadkomma utveckling och varaktig förändring. Genom våra fastigheter skapar vi nya möjligheter till nytta för väldigt många människor. Här kan människor mötas och umgås, njuta och förkovra sig, handla och idrotta, bo och trivas.

Bild till vänster visar Livsmedelsbutiken tempo som ligger i den nybyggda Gamlegårde i Båstad

Under de senaste åren har vi ägnat mycket tid och tanke åt att stärka vår organisation för att kunna stå redo för framtidens utmaningar. Vi har ökat kompetensen på bred front – inom ekonomi och finans, hållbarhet, marknadsföring, fastighetsförvaltning och affärsutveckling. Vi förstärker vår organisation så att den kan vara uthållig, innovativ och lösningsinriktad. Med en stabil organisation som kännetecknas av bred erfarenhet och stor kunskap tar vi nu vara på den drivkraft och framåtanda vi har tillsammans. Vi sätter färdriktningen för de närmaste åren, letar efter nya möjligheter och inspirerar varandra till att utforma en bättre framtid.

Bild till höger visar när Lennart inspekterar innergården på Gamlegården