Våra bolag och utvecklingsprojekt i Båstad med omnejd.
Våra fastigheter och utvecklingsprojekt i Ängelholm.
Vårt strategiska innehav i börsnoterade bolag.
Våra investeringar i mindre bolag med stor utvecklingspotential.
Vårt bolag i Stockholm som fokuserar på utveckling av hyresrätter och stadsdelsfastigheter.
Vår mötesplats i centrala Stockholm.

VäxtVerket – vår vision för Parkskolan

Backahills vision till Parkskolan baseras ett allmänt tillgängligt multiaktivitetshus. Förslaget innebär att vi vill bevara hela den gamla skolbyggnaden, skapa 200 moderna arbetsplatser i centrum, billiga ungdomsbostäder samt fortsätta förse handeln med värdefulla centrumparkeringar.

Det gamla läroverket kan bli till Växtverket där ung företagsamhet får chans att växa, där kulturen får plats och där alla kan mötas i en kreativ miljö. En verklig samlingsplats som stärker centrumhandeln och näringslivet. Nya trender som Co-Working där man är flexibel i när, var och hur man arbetar. Konserter, föredrag, events. Allt i en spännande miljö där gammalt och nytt möts.

Alla visioner blir inte verklighet. Men vi fortsätter arbeta för att skapa projekt som tillför Ängelholm nya kvaliteter. Visionerna lever!

To the top