Ravinen - Ett kulturhus

Ulla & Gustav Kraitz har länge levt med ambitionen att bygga ett kulturhus i Båstad. Platsen som valts ligger till höger innanför Norrvikens grindar. Det är en ravin med utsikt ut över Laholmsbukten som gett namn till anläggningen.
Kulturhuset kommer att drivas av en stiftelse som paret Kraitz har startat och projektet har möjliggjorts genom en donation av marken av Erik och Mats Paulsson genom sina resp. bolag. Efter ett omtag 2019 har en ny utformning signerad Pontus Möller Arkitekter tagits fram. 
Backahill låter nu Peab uppföra byggnaden och kommer att sedan att hyra ut lokalerna till stiftelsen.

Följ projektet och titta på vår kortfilm nedan!