Nöthagen

Hyresrätter i centrala Nyköping

I centrala Nyköping kommer området Nöthagen att omvandlas till en ny stadsdel med bostäder, handel, verksamheter och skola/förskola. Nya torg och en stor offentlig park ingår i planområdet. Delar av den äldre kulturhistoriskt värdefulla industribebyggelsen bevaras och förenas med den nya bebyggelsen. Mötet mellan gammalt och nytt blir en viktig del i Nöthagens identitet. Det planeras 135 hyreslägenheter.