Norrvikens trädgårdar

Backahill Bjäre AB har förvärvat verksamheten i Norrvikens trädgårdar, och tar under det nybildade bolaget Norrviken Utveckling AB hand om drift, förvaltning och utveckling där.

Vår ambition är att utveckla Båstad som destination och Norrvikens trädgårdar är en viktig del i den ambitionen. Här arbetar vi för att utveckla Norrviken som anrikt besöksmål med restaurang och historiska stilträdgårdar, där hälsa och hantverk står i centrum.

Under 2018 stod ett av två planerade växthus klart: Victoriahuset, i viktoriansk stil och med Crystal Palace i London som förebild. Den vackra arkitekturen och de många möjligheterna som ett växthus erbjuder har påverkat besökssiffrorna positivt och antalet evenemang och bokningar av bröllop och privata fester är många. Norrviken är även skådeplatsen för en populär och återkommande hantverksmässa, och antalet evenemang utökas dessutom med en dansbandsfestival.

År 2017 förvärvades en tomt för att bygga internatet Apelrydsskolans nya elevhem. Det är tänkt att även fungera som säsongsboende för anställda inom besöksnäringen. För oss på Backahill är det ett sätt att bidra till att lösa behovet av bostäder, samtidigt som vi är med och gör bygden mer levande året om. I slutet av 2018 gick bygglovet igenom och målet är en trevåningsfastighet som står klar 2020. I övrigt har vi köpt till mer mark samtidigt som vi också har styckat av en bit mark som skänkts till stiftelsen bakom det planerade Kulturhuset. Det pågår ständiga förbättringar av det vackra och rogivande området norr om Båstad. Uppförandet av konsthallen Ravinen, en ny personalbyggnad och ett nytt entréhus har satts igång under förra året. 

 " På den vackraste platsen som finns. Där hav möter land i en oändlig horisont. Här anlade Rudolf Abelin sina sju stilträdgårdar. Nu välkomnar vi dig till en värld där vi låtit elegans, sinnlighet och upplevelser vägleda oss vidare. Hit vill vi att du kommer för att strosa runt, njuta av en konsert eller äta något gott. För att drömma dig bort eller gå på en utställning. För att gifta dig eller fira en födelsedag. För att skapa egna värden.Kajsa Vildängen, trädgårdsmästare

Läs gärna mer om Norrviken här