Ny handelsplats!

Centrala Båstad får en ny mötesplats med handel och hyresbostäder runt en innergård. 

Gamlegården i Båstad byggs för fullt och vi får just nu flera förfrågningar på kommande bostäder. Planlösningarna på lägenheterna är snart klara. Lägenheterna nås via ett trapphus på respektive sida om innergården och en loftgång som också överblickar livet på gården. Alla lägenheter har balkonger och det kommer dessutom att finnas en gemensam terrass ovanpå den glasade butiksentrén. Till lägenheterna kommer det också att finnas möjlighet att hyra en parkeringsplats i källaren.
 
Tidsplanen är sådan att preliminärt färdigställande är sommaren 2022. Förhoppningen är att få igång verksamheterna i bottenplan innan semestern och att bostäderna kan tas i bruk strax efter semestern. Vi kommer att gå ut med erbjudanden till kön, i turordning, någon gång runt kommande årsskifte och då kommer också hyrorna att vara klara.

Projektet totalt omfattar butikslokaler i markplan med en parkeringskällare under, och med två våningar med hyressbostäder ovanpå. Totalt ca 1100 m2 lokalyta, 17 lägenheter och ett 50-tal p-platser planeras. 

”Gamlegårdens gårdsplan blir en mötesplats med uteserveringar och ett flöde av folk till och från butiker, restauranger och bostadsentréer.” säger Dag Thulin som är ansvarig för marknad och projektutveckling på Backahill.

”Här finns en unik möjlighet att ta en stark position i ett Båstad som snabbt håller på att jämna ut säsongsvariationerna” menar Fredrik Henrysson som har hand om Backahills förvaltning och projekt i Båstad.

Byggstarten för Gamlegården ägde rum i januari och beräknas vara färdigställd  sommaren 2022. Projektet uppförs i enlighet med Miljöbyggnad Silver och är lokalt producerad med Linghoff Arkitektur som arkitekt och MMB som totalentreprenör.

Alla våra lägenheter är nu uthyrda och tyvärr har vi inte kunnat erbjuda alla som stått i kö en bostad. 

 

För mer info kontakta Dag Thulin, thulin@backahill.se, 0431-415119 
eller Fredrik Henrysson, henrysson@backahill.se, 0431-415118