Foodhills

Lokaler på mer än 100 000 kvadratmeter och en stor jordbruksfastighet med massor av historia och tradition.

När Findusfabriken i Bjuv lades ned 2017 försvann både jobb och en stor livsmedelsproducent. Med flera lokaler på mer än 100 000 kvadratmeter och en stor jordbruksfastighet med massor av historia och tradition ger den fantastiska möjligheter till nya idéer.
Visionen är att etablera Foodhills som ett ledande centrum för cirkulär livsmedelsproduktion, hållbar matproduktion med flera olika grödor och energismart drift och produktion.

Det finns ett mycket stort intresse i livsmedelsbranschen för Foodhills. Många internationella aktörer hör av sig och lovordar potentialen i konceptet. Foodhills ägs gemensamt av Backahill, Lantmännen och Magnihill. Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling.

Foodhills avsikt är att tillsammans med partners bygga en global referens- test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Intressebolag skapas för cirkulär produktion av frilands- och växthusodlade grönsaker och landbaserad fiskodling. Foodhills ska präglas av en affärskultur som är drivande och inkluderande, där innovation och kunskap är nyckelord. Foodhills finansiella mål är att verksamheten år 2030 ska ha en rörelsemarginal på 10 procent.