Foodhills

Lokaler på mer än 100 000 kvadratmeter, en stor jordbruksfastighet med massor av historia och tradition.

När Findusfabriken i Bjuv lades ned 2017 försvann både jobb och en stor livsmedelsproducent. Med flera lokaler på mer än 100 000 kvadratmeter och en stor jordbruksfastighet med massor av historia och tradition ger fantastiska möjligheter till nya idéer.

Som stabil partner vill vi vara med och skapa destinationen Foodhills – en plats för cirkulär, hållbar matproduktion med flera olika grödor och energismart drift och produktion. Under 2018 har driftbolaget kommit i gång med sin första egna produktion av ärter.

Det blev en tuff start på grund av värme och torka. Lokaler på 20 000 kvadratmeter har fått nya hyresgäster, företag som i samverkan och synergi ser på den lokala livsmedelsproduktionskedjan på ett hållbart sätt och med helhetsperspektiv.