Foodhills

Under 2017 etablerades Foodhills, ett företag som står på två ben. Dels handlar det om att utveckla affärsverksamheter med bas i Findus gamla industrilokaler i Bjuv, och dels handlar det om att hyra ut fastigheterna till olika företag.

Visionen är att etablera Foodhills som ett ledande centrum för cirkulär livsmedelsproduktion. Det finns ett mycket stort intresse i livsmedelsbranschen för Foodhills. Många internationella aktörer hör av sig och lovordar potentialen i konceptet. Foodhills ägs gemensamt av Backahill, Lantmännen och Magnihill. 
Foodhills vision är att bli ledande i Europa på system för cirkulär livsmedelsproduktion som bidrar till en hållbar global utveckling.

Foodhills avsikt är att tillsammans med partners bygga en global referens- test- och pilotanläggning för cirkulär livsmedelsproduktion. Intressebolag skapas för cirkulär produktion av frilands- och växthusodlade grönsaker och landbaserad fiskodling.
Foodhills ska präglas av en affärskultur som är drivande och inkluderande, där innovation och kunskap är nyckelord.
Foodhills finansiella mål är att verksamheten år 2030 ska ha en rörelsemarginal på 10 procent.